Moderne vedovner

modern-wood-stovesDen moderne vedovnen er noe helt annet enn den gammeldagse ovnen som vi vokste opp med i det ganske land. Jøtul-ovnene fra barndommen var meget enkle og grunnleggende. De manglet vanligvis rister for undertrekk, de hadde gjerne store gliper, og de trenger fortsatt den dag i dag store mengder ved for å varme opp en bolig.

Det er derfor flere gode grunner til at Oslo kommune forsøker å tvinge folk til å kvitte seg med sine gamle ovner. På den ene siden er det en samfunnsøkonomisk belastning å bruke ovner som har stort forbruk, og mindre effekt enn det som hadde vært mulig med en moderne vedovn. Derfor er det både av hensyn til miljøet, og av hensyn til alles lommebok, at en modernisering kreves.

Likevel så domineres debatten av miljøperspektiver forbundet med luftkvaliteten. Dette virker sikkert tåpelig for mange, og grunnen til at mange har pustevansker på vinteren, er nok vanligvis ikke svevestøv fra vedovner. Om man virkelig ville gjøre noe med et helseskadelig problem, så hadde det vært lurere å se på biltrafikk og veistøv som slites av piggdekk, heller enn å hakke på gamle ovner.

Men, ja, ovner slipper også ut forurensning. På den andre siden så er ovner relativt CO2-nøytrale. Det kan selvfølgelig være fristende å bruke litt kull, for å holde fyr i ovnen over natten, men om man hovedsaklig fyrer med store vedkubber, så er ikke det en nødvendighet.

Om man likevel ønsker å ta i et tak, både for medmenneskene, naturen, og for økonomien, så kan det hende at det er lurere å tenke på fordelene som du kan hente ut av en ny ovn, heller enn at du føler deg presset av skam og dårlig samvittighet. Kjøper du deg en ny fin ovn, blir det varmere hjemme, og du kommer til å trenge mindre ved for å ha det varmt.